طراحی داخلی منزل دو هنرمند Cho and Partners

1396/10/16
این فضاسازی در عین اینکه در فضای جمعی در همجواری مدارس و فضاهای شلوغ تجاری Yeonnam-dong واقع شده است برای کارفرما فضایی دلچسب و جمعی در نظر گرفته شد و شلوغی فضاها و عبور و مرور بیش از حد جزو دغدغه های کارفرما نبود. کارفرمایان این پروژه هر دو هنرمند و در حرفه نقاشی و مد فعال بودند به همین جهت طراحان سعی داشتند تا به جای تمرکز بر روی المان های معماری، فضاها را با قراردادن طراحی ها و آثار خود هنرمندان دکور نمایند...
deDear_ Yeonnam / Cho and Partners
مکان: کره جنوبی
مساحت: 277 مترمربع
سال: 2017
 
این فضاسازی در عین اینکه در فضای جمعی در همجواری مدارس و فضاهای شلوغ تجاری  Yeonnam-dong واقع شده است برای کارفرما فضایی دلچسب و جمعی در نظر گرفته شد و شلوغی فضاها و عبور و مرور بیش از حد جزو دغدغه های کارفرما نبود. کارفرمایان این پروژه هر دو هنرمند و در حرفه نقاشی و مد فعال بودند به همین جهت طراحان سعی داشتند تا به جای تمرکز بر روی المان های معماری، فضاها را با قراردادن طراحی ها و آثار خود هنرمندان دکور نمایند.

این فضاسازی در عین اینکه در فضای جمعی در همجواری مدارس و فضاهای شلوغ تجاری  Yeonnam-dong واقع شده است برای کارفرما فضایی دلچسب و جمعی در نظر گرفته شد و شلوغی فضاها و عبور و مرور بیش از حد جزو دغدغه های کارفرما نبود. کارفرمایان این پروژه هر دو هنرمند و در حرفه نقاشی و مد فعال بودند به همین جهت طراحان سعی داشتند تا به جای تمرکز بر روی المان های معماری، فضاها را با قراردادن طراحی ها و آثار خود هنرمندان دکور نمایند.
طراحی داخلی این پروژه شامل یک دیوار بتنی و اکسپوز و چوب، پنجره ای که در این قاب قرار گرفته است باعث دیده شدن درختان و شاخ و برگ آن و همچنین سایه اندازی های این درختان برروی دیوار داخلی می باشد. استفاده از کتابخانه دکوراتیو سمت راست همین دیوار که ارتفاع زیاد تری را پوشش می دهد هم المانی کاربردی برای نگهداری کتاب و هم فضایی دکوراتیو بر روی صلبیت بتن است.
این زوج که بدون فرزندانشان زندگی می کنند تصمیم داشتند تا فضای اتاق خواب و فضای نشیمن با یکدیگر در وحدت باشند و تبدیل به دو فضای جدا نشوند. برای ایجاد این پیوستگی در فضا، یک بالکن در فضای داخلی تعبیه شده است که دید به سمت اتاق نشیمن دارد. در این پروژه بین کارفرما و طراحان ارتباط ویژه ای در طول اجرای پروژه برقرار بود تا جایی که بسیاری از مبلمان دست ساز این پروژه در طول زمان با مشاوره میان کارفرما و طراحان انجام می گرفت.
از نظر نوع سبک طراحی داخلی این پروژه میان سبک مدرن و صنعتی می باشد و به صورت همزمان از هر دوی این سبک ها بهره جسته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاه شما
هیچ نظری ثبت نشده است
تازه ترین اخبار
مشتریان ما
پروژه طراحی دکوراسیون